Je bekijkt nu ADHD: een modeziekte ?

ADHD: een modeziekte ?

Er is laatste tien jaar weliswaar meer aandacht voor de diagnose en behandeling van ADHD, maar dat is voor patiënten en hun omgeving volledig terecht. Bovendien, een onterechte diagnose ADHD of een pilletje als “quick fix” leidt vaak tot extra problemen Het is dan ook verstandig om een goede diagnose van ADHD te stellen.Vervolgens kan begrip en een behandeling van de ADHD klachten leiden tot een beter functioneren van de patiënt en vaak ook van de omgeving.

www.online-psychiater.nl

ADHD is te typeren als een stoornis van aandacht en gedrag, leidend tot concentratieproblemen en druk en impulsief gedrag, zich bijvoorbeeld uitend in problemen in aandacht en organiseren van het leven. Dit leidt tot mislukkingen op school, werk, relaties en diverse andere levensgebieden. Patiënten met ADHD hebben meer risico op afwijzing door hun omgeving door deze mislukkingen, terwijl zij daar in feite niet zoveel aan kunnen doen. Vaak lukt het patiënten wel als zij behandeld worden om bijvoorbeeld een opleiding af te ronden of een baan en een relatie te behouden.

Methylfenidaat en dexamfetamine worden in de richtlijn als eerste keuze aanbevolen in de medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD. De keuze voor een medicijn (kort- of langwerkend bijvoorbeeld) is ook afhankelijk van de voorkeur van de patiënt. De optimale dosering van het medicijn is individueel variabel. Er zijn diverse bijwerkingen van deze medicijnen, bijvoorbeeld een droge mond, verminderde eetlust, gastro-intestinale bijwerkingen, angst, hartkloppingen, slaapproblemen en hoofdpijn. De vergoeding voor kortwerkend methylfenidaat is vaak goed, voor de vergoeding van de andere medicijnen: zie deze link.

Atomoxetine (Strattera) is een alternatief bij onvoldoende effect van de eerder genoemde medicijnen of contra-indicatie, bv. door hartproblemen. Het voordeel van atomoxetine is dat het langdurig werkt en geen risico op misbruik is. Bupropion is ook een alternatief. Dit een atypisch antidepressivum, dat de noradrenerge en dopaminerge neurotransmissie stimuleert door blokkade van de heropname van deze neurotransmitters. Dit medicijn moet een maal ’s ochtends worden gebruikt en wordt ook bij het stoppen met roken toegepast.

ADHD is zeker geen modeziekte, maar een serieus te nemen aandoening, waarvan patiënten en hun omgeving enorm kunnen profiteren. Daarvoor is een goede diagnose en een passend behandelvoorstel van belang.