Je bekijkt nu Angst voor Corona: terecht of een stoornis ?

Angst voor Corona: terecht of een stoornis ?

In deze tijden zijn veel mensen bang voor het Corona virus. Ze vragen zich af: Wat gebeurt er als ik word geïnfecteerd ? Of als ik iemand besmet ? Kan ik nog wel naar buiten ? En hoe gaat dit verder ?

Deze angstgevoelens zijn herkenbaar en zeker niet onrealistisch. Ze hebben een functie, namelijk het waarschuwen voor dreigend gevaar. Ze zorgen ervoor dat mensen voorzichtiger zijn en (overbodige) risico’s vermijden. Maar wanneer zijn deze angstklachten niet meer normaal te noemen ?

Psychiaters noemen angstklachten een stoornis als dit last veroorzaakt in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je niet meer naar buiten durft of als je andere mensen vermijdt. Momenteel natuurlijk een ingewikkeld criterium. Wanneer angstklachten zoals piekeren en spanningsklachten langer dan een half jaar aanwezig zijn, spreekt men van een gegeneraliseerde angststoornis. Dan is er sprake van “excessieve angst en bezorgdheid”. Typisch is dat de bezorgdheid steeds weer de kop op steekt, bij verschillende thema’s. Daarnaast is er vaak sprake van slapeloosheid, moeheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies en lichamelijke spanningsklachten. Dit leidt dan weer vaak tot problemen in relaties met anderen, middelenmisbruik of ziekmeldingen. Om de gegeneraliseerde angststoornis vast te stellen moeten de klachten minstens een half jaar hebben bestaan. Dat is niet het geval als de klachten zijn begonnen nadat het Corona virus Nederland heeft bereikt. Ook voor hypochondrie, de angst om een (ernstige) ziekte te hebben, geldt het halfjaarscriterium. Voor de meeste andere angststoornissen geldt het tijdscriterium van een half jaar, maar niet voor paniekaanvallen. Een paniekaanval is een intense, onverwachte golf van angst, gepaard gaande met lichamelijke spanningsklachten zoals hartkloppingen en benauwdheid. Bij een paniekstoornis hebben mensen last van paniekaanvallen, ze zijn er ook bang voor en zij passen hun gedrag daarop aan (bijvoorbeeld door minder naar drukke plekken te gaan, een ander ingewikkeld criterium in deze tijden).

Als mensen zich zorgen maken over een mogelijke besmetting met Corona, kan dat leiden tot spanningsklachten. In de meeste gevallen zal er (nu) geen sprake zijn van een psychiatrische stoornis, maar het is wel belangrijk om zo goed mogelijk om te gaan met deze angstklachten. Kijk op www.online-psychiater.nl voor gratis Ehealth tips, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen en manieren om de angst los te laten. Ook zijn er vragenlijsten over angststoornissen, tot 6 april a.s. gratis voor iedereen die niet bij Zilveren Kruis of CZ is verzekerd.