Online Psychiater

De Online Psychiater werkt consultatief. U krijgt een eenmalig advies over psychiatrische diagnostiek en behandeling. Ook over eventuele medicatie geven wij u en uw huisarts een advies. Het medicatie advies kunnen wij alleen uitvoeren als u bij ons langskomt in de praktijk in Rotterdam (werkdagen tussen 7:30 en 8:00 en 13:00 en 13:30). Als u suïcidaal bent of in een crisissituatie verkeert, kunnen wij u niet helpen. Neemt u contact op met uw huisarts of behandelaar.

Hoe werkt Online Psychiater?

Online Psychiater werkt consultatief. U krijgt via een aantal online vragen een diagnose en advies. Het werkt als volgt:

De kosten van de Online Psychiater vallen onder het eigen risico van 385 euro.

Als u nog geen eigen risico kosten hebt gemaakt, is het verstandig om de noodzaak van een verwijzing te bespreken met uw huisarts. U moet een verwijsbrief hebben van uw huisarts. Deze verwijsbrief kunt u in het vragenformulier uploaden.

Als u bij CZ of Zilveren Kruis bent verzekerd, moet u vooraf zelf de kosten voldoen (tarieven). U krijgt dan een factuur per email toegestuurd, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

extra informatie tarieven en vergoeding

Bent u verzekerd bij DSW, Salland Zorg, Hollandzorg, Zorgdirect, VVAA, ONVZ, PNO Zorg, Eno, Zorg en Zekerheid, Promovendum, Besured, National Academic, Aevitae, Menzis of Anderzorg of VGZ (IZA, UMC, VGZ, Unive) ? Dan hebben wij een contract of betalingsovereenkomst en wordt uw zorg vergoed. U hoeft verder niets te doen en de factuur wordt ingediend bij uw verzekeraar. De zorg kost € 351,54 en valt onder het eigen risico van 385 euro.

Bent u verzekerd bij CZ en Zilveren Kruis? U moet van te voren € 231,66 betalen. Dat is 66 % van het DBC bedrag, bij  CZ Zorg op Maat en Ohra en Nationale Nederlanden krijgt u dit volledig vergoed, bij Zilveren Kruis niet helemaal. U krijgt per email een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij alle andere verzekeraars wordt de declaratie bij uw verzekeraar ingediend. Deze kosten gaan wel van uw eigen risico af.